1. Principii generale
 2. Care este definiția termenilor utilizați cu majuscule?
 3. Pentru ce este folosită o Cartă?
 4. Ce Date sunt colectate?
 5. De ce sunt folosite Datele Dvs.?
 6. Cât timp sunt păstrate Datele Dvs.?
 7. Cu cine sunt împărtășite Datele Dvs.?
 8. Datele Dvs. sunt transferate în afara Uniunii Europene?
 9. Cum sunt protejate Datele Dvs.?
 10. Care sunt Drepturile Dvs.?
 11. Cum colectează AD Tyres Datele referitoare la minori?
 12. Ce se întâmplă cu cookie-urile și alte tehnologii de urmărire similare?
 13. Cum veți fi notificat despre modificările Cartei?
 14. Cum ne puteți contacta?

1. PRINCIPII GENERALE

Societatea AD Tyres International SLU, societate de drept andorran sub forma de societat limitada unipersonal cu un capital de 1.000.000 de euro, înregistrată în registrul comerțului și societăților din Andorra sub numărul 16339, cu sediul social situat în C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Principatul Andorra), email: dpo@adtyre.com, telefon: +376 810 888, (denumită în continuare « AD Tyres ») desfășoară o activitate de comerț electronic și propune prin intermediul site-ului internet https://www.anvelopelider.ro/ (denumit în continuare « Site-ul ») vânzarea de anvelope și produse asociate.

În cadrul acestei activități, AD Tyres este adusă să colecteze online sau prin telefon Date care permit identificarea directă sau indirectă a clienților, utilizatorilor Site-ului sau a terților (denumiți în continuare indistinct « Persoanele Vizate » sau « Dumneavoastră ») și să realizeze unul sau mai multe Tratamente ale acestor Date. Colectarea de către AD Tyres a Datelor Persoanelor Vizate nu este niciodată realizată în mod indirect, adică de la o sursă terță.

AD Tyres, ale cărei coordonate sunt menționate mai sus, este responsabilă de tratamentul Datelor în măsura în care determină scopurile și mijloacele acestor Tratamente.

În ceea ce privește anumite Date Bancare, AD Tyres împarte responsabilitatea Tratamentului lor împreună cu societatea GoCardless SAS, societate pe acțiuni simplificată înregistrată în Registrul comerțului și societăților din Paris sub numărul 834422180, cu sediul social situat în 7 rue de Madrid, Paris (75008). Informații suplimentare despre modul în care GoCardless gestionează Datele Dumneavoastră Bancare și drepturile Dumneavoastră legate de protecția datelor sunt disponibile aici.

În ceea ce privește anumite Date de Navigare colectate prin cookie-uri, AD Tyres împarte responsabilitatea Tratamentului lor împreună cu societăți terțe, al căror listă și detalii suplimentare le puteți găsi pe pagina cookie.

AD Tyres a numit un delegat pentru protecția datelor în conformitate cu articolul 37 al Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare « RGPD »), ale cărui coordonate sunt dpo@adtyre.com.

Datele colectate de AD Tyres sunt mai specific tratate de sucursala societății AD Tyres stabilită pe teritoriul Maltei, și anume AD TYRES INTERNATIONAL EU, înregistrată sub numărul OC 1277, cu sediul social situat în Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Aceste Tratamente de Date sunt deci considerate ca fiind realizate pe teritoriul Uniunii Europene în aplicarea Considerentului 22 și a articolului 3.1 RGPD și sunt supuse acestei legislații.

De asemenea, Legea Malteză privind Protecția Datelor din 2018 (Cap 586) este aplicabilă Tratamentului de Date în virtutea articolului 4(2)(a) al acestei legi.

Sunteți invitat să parcurgeți cu atenție prezenta Cartă de Confidențialitate (denumită în continuare « Carta ») și să luați cunoștință de conținutul său.

2. CARE EST DEFINIȚIA TERMENILOR UTILIZAȚI CU MAJUSCULĂ?

Cuvintele sau expresiile care încep cu o literă majusculă au definiția precizată mai jos.

AD Tyres
desemnează societatea identificată în primul paragraf al Articolului 1.
Charta
are definiția vizată la Articolul 1.
Cont-client
desemnează contul pe care orice client îl poate crea de pe pagina https://www.anvelopelider.ro/contul-meu/.
Date
desemnează orice date cu caracter personal adică orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, înțelegându-se că este considerată identificabilă persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Date Bancare
are definiția vizată la Articolul 4.
Date de Comandă
are definiția vizată la Articolul 4.
Date de Navigare
are definiția vizată la Articolul 4.
Date Tehnice
are definiția vizată la Articolul 4.
Persoană(e) Vizată(e)
are definiția vizată la Articolul 1.
Produs(e)
desemnează produsele pneumatice sau asociate (jante, lanțuri, etc…) oferite la vânzare de AD Tyres pe Site.
RGDP
are definiția vizată la Articolul 1.
Site
are definiția vizată la Articolul 1.
Tratament(e)
desemnează orice operațiune sau ansamblu de operațiuni efectuate sau nu cu ajutorul proceselor automate și aplicate Datelor, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, păstrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, difuzarea sau orice altă formă de punere la dispoziție, interconectarea, limitarea, ștergerea sau distrugerea.
Dumneavoastră
are definiția vizată la Articolul 1.

3. O CARTĂ PENTRU CE SCOP?

Prezenta Cartă vă este pusă la dispoziție în momentul colectării Datelor Dumneavoastră pentru a asigura o transparență totală a Prelucrărilor Datelor Dumneavoastră realizate de AD Tyres prin furnizarea unei informații concise, ușor accesibile, ușor de înțeles și formulate în termeni clari și simpli.

În cazul în care oricare dintre informații nu ar fi suficient de clară, vă invităm să ne contactați după cum doriți fie prin trimiterea unui e-mail la adresa dpo@adtyre.com fie prin intermediul formularului de contact accesibil aici.

Carta se aplică Datelor Dumneavoastră colectate și prelucrate de AD Tyres în cadrul următoarelor activități și pentru care AD Tyres este Responsabilul Prelucrării:

 • Utilizarea Site-ului, inclusiv simpla navigare pe acesta;
 • crearea și utilizarea Contului Dumneavoastră de client prin intermediul Site-ului;
 • achiziționarea de Produse propuse de AD Tyres prin intermediul Site-ului; sau
 • orice contact cu serviciul clienți.

Prezenta Cartă nu se aplică altor Prelucrări de Date realizate în alt context decât cel descris mai sus și pentru care AD Tyres nu este Responsabilul Prelucrării.

4. CE DATE SUNT COLECTATE?

DATE COLECTATE LA CEREREA EXPRESĂ A AD TYRES

AD Tyres vă formulează o cerere expresă de colectare a Datelor Dumneavoastră în diferite momente și în special în timpul:

 • utilizării Site-ului;
 • realizării unei comenzi pe Site;
 • creării unui Cont de client pe Site; sau
 • oricărei comunicări cu serviciul clienți.

Aceste Date colectate (denumite în continuare „Datele de Comandă”) constau în special în:

 • Prenumele Dumneavoastră;
 • Numele Dumneavoastră;
 • Data Dumneavoastră de naștere;
 • Adresa Dumneavoastră poștală;
 • Adresa Dumneavoastră de e-mail;
 • Numărul Dumneavoastră de telefon;
 • Țara Dumneavoastră;
 • Numărul Dumneavoastră de TVA intracomunitar.

În materie de plată, aceste Date colectate la cererea noastră expresă (denumite în continuare „Datele Bancare”) constau în numărul Dumneavoastră de card bancar, data de expirare și CVC-ul (sau codul de securitate vizual situat pe spatele cardului), care sunt transmise prestatorilor de servicii de plăți: Checkout.com, Hipay sau Braintree.

În ceea ce privește plata prin intermediul prestatorului Paypal, datele bancare sunt colectate direct de această companie de la Dumneavoastră în momentul creării contului. Compania Paypal este atunci singura responsabilă de prelucrarea acestor date.

Noi utilizăm GoCardless pentru a gestiona încasările prin intermediul IBAN-ului Dumneavoastră. Informații suplimentare despre modul în care GoCardless gestionează Datele Dumneavoastră Bancare și drepturile Dumneavoastră legate de protecția datelor sunt disponibile: aici.

Anumite Date de Comandă (prenume, nume, adresă, număr de telefon, țară, adresă de e-mail) și Datele Bancare condiționează încheierea contractului cu AD Tyres. În consecință, orice abținere din partea Dumneavoastră de a ne comunica aceste Date vă va împiedica să finalizați comanda Dumneavoastră.

DATE COLECTATE AUTOMAT DE AD TYRES

AD Tyres este chemat să colecteze, în special în timpul navigării Dumneavoastră pe Site, anumite Date în mod automat prin intermediul dispozitivului Dumneavoastră (computer, tabletă, telefon mobil, etc.). Aceste Date pot fi colectate chiar și în absența unei comenzi. Această colectare se realizează de obicei cu ajutorul cookie-urilor.

Aceste Date (denumite în continuare „Datele Tehnice”) constau în special în:

 • Adresa Dumneavoastră IP (numărul de identificare atribuit dispozitivului Dumneavoastră în cadrul conexiunii la Internet);
 • Adresa Dumneavoastră MAC (numărul de identificare fizică stocat pe cartea de rețea sau interfața de rețea a Dumneavoastră);
 • Numărul Dumneavoastră IMEI (numărul de identificare a telefoniei mobile a Dumneavoastră);
 • Sistemul de operare al dispozitivului Dumneavoastră (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS, etc.);
 • Operatorul Dumneavoastră de telefonie mobilă;
 • Furnizorul Dumneavoastră de acces la Internet;
 • Browserul pe care îl utilizați (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc.); sau chiar
 • Fusul orar utilizat de dispozitivul Dumneavoastră.

Datele colectate automat prin intermediul dispozitivului Dumneavoastră includ de asemenea Date despre navigarea Dumneavoastră (denumite în continuare „Datele de Navigare”) cum ar fi:

 • Paginile pe care le-ați vizitat;
 • Data vizitei Dumneavoastră;
 • Timpul petrecut pe fiecare pagină vizitată;
 • Linkurile pe care le-ați activat;
 • Ofertele pe care le-ați consultat;
 • Produsele pe care le-ați căutat;
 • Comenzile pe care le-ați efectuat; sau chiar
 • Obiceiurile Dumneavoastră de consum al Produselor.

5. DE CE SUNT UTILIZATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Un proces de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi efectuat numai dacă este fundamentat pe:

 • o justificare legală prevăzută la articolul 6.1 RGPD (consimțământ, executarea contractului, respectarea unei obligații legale, protejarea intereselor vitale, misiune de interes public sau interes legitim al operatorului de date); și
 • una sau mai multe scop(uri) explicit(e), legitim(e) și determinat(e) de către operatorul de date.

Tabelul de mai jos listează Procesările efectuate de AD Tyres cu scopurile, justificarea legală și Datele vizate pentru fiecare dintre ele.

Numele Procesării Scopuri Justificare legală Datele vizate
Comandă
 • Răspunde la toate cererile Dumneavoastră în vederea plasării unei comenzi
 • Luarea în considerare și executarea Comenzii Dumneavoastră
 • Realizarea livrării și eventual montajul
Contract
 • Date de Comandă
Tranzacție unică prin card bancar
 • Executarea plății Comenzii Dumneavoastră
 • Gestionarea tranzacțiilor bancare respinse
Contract
 • Date Bancare (CB)
Facilitarea achizițiilor ulterioare
 • Înregistrarea datelor bancare pentru a facilita achizițiile viitoare
Consimțământ
 • Date Bancare (CB)
Debitare SEPA
 • Transmiterea IBAN-ului Dumneavoastră către furnizorul GoCardless
Contract
 • Date Bancare (IBAN)
Reclamație privind plățile
 • Gestionarea eventualelor reclamații ale titularului cardului bancar utilizat la plata comenzii
Contract
 • Date Bancare
Serviciul post-vânzare
 • Gestionarea reclamațiilor Dumneavoastră
 • Notificarea modificării Cartei sau a condițiilor generale de vânzare
 • Gestionarea relației cu clienții (cereri, comentarii și sugestii) în urma unei comenzi
 • Gestionarea rambursărilor
Contract
 • Date de Comandă
 • Date Bancare
Cont-client
 • Facilitarea Comenzilor Dumneavoastră ulterioare prin evitarea reintroducerii elementelor deja comunicate către AD Tyres
Consimțământ
 • Date de Comandă
Newsletter (incluzând oferte comerciale AD Tyres)
 • Executarea abonamentului Dumneavoastră la newsletter-ul nostru (incluzând oferte comerciale AD Tyres)
Consimțământ
 • Date de Comandă (adresa de e-mail)
Oferte comerciale AD Tyres
 • Realizarea campaniilor de prospecțiune directă pentru Produsele AD Tyres
 • Realizarea campaniilor AdWords pentru produsele AD Tyres
Interes legitim (4)
 • Date de Comandă
 • Date Tehnice
 • Date de Navigare
 • Date ale Editorilor de Servicii
 • Date ale Terților
Publicitate țintită
 • Adaptarea mesajelor noastre publicitare la nevoile și obiceiurile Dumneavoastră
Consimțământ (cookies)
 • Date Tehnice
 • Date de Navigare
Experiența utilizatorului
 • Personalizarea experienței Dumneavoastră pe Site în funcție de nevoile și obiceiurile Dumneavoastră
 • Accelerarea navigării Dumneavoastră pe Site
Consimțământ (cookies)
 • Date Tehnice
 • Date de Navigare
Statistici
 • Realizarea și analizarea studiilor statistice
Interes legitim (1) și consimțământ (cookie)
 • Date de Comandă
 • Date Tehnice
 • Date de Navigare
Calitate
 • Analizarea problemelor tehnice întâmpinate prin utilizarea Site-ului
 • Detectarea anomaliilor sistemului de informații
Interes legitim (2)
 • Date Tehnice
 • Date de Navigare
Fraudă
 • Detectarea contrafacerii și fraudei tehnologice
Interes legitim (3)
 • Date de Comandă
 • Date Tehnice
 • Date de Navigare

(1) Interesul legitim al AD Tyres constă în a se autoevalua și a se îmbunătăți prin intermediul instrumentului statistic.

(2) Interesul legitim al AD Tyres constă în asigurarea calității serviciului său.

(3) Interesul legitim al AD Tyres este de a preveni fraudele.

(4) Interesul legitim este cel menționat la Considerentul (47) al RGPD care indică: « Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de prospecțiune poate fi considerată ca fiind realizată pentru a răspunde unui interes legitim ». Acest interes legitim constă în special în menținerea unei relații comerciale regulate cu Dumneavoastră.

6. CÂT TIMP SUNT PĂSTRATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

AD Tyres pune un punct de onoare în a păstra Datele Dumneavoastră sub o formă care să permită identificarea Dumneavoastră pentru o durată care nu depășește cea necesară în raport cu scopurile pentru care sunt procesate.

Tabelul de mai jos Vă indică duratele de păstrare pentru fiecare tip de Date în funcție de Prelucrarea pentru care sunt utilizate.

Date Prelucrare Durata de păstrare în baza activă (1) Durata de păstrare în arhivare intermediară (2)
Date de Comandă Comandă 3 ani de la ultima comandă n/a*
Serviciu post-vânzare 3 ani de la ultima comandă n/a
Cont-client 3 ani de la ultima conectare la Contul-client sau până la retragerea consimțământului dacă intervine mai devreme n/a
Newsletter Până la dezabonarea Dumneavoastră sau 3 ani de la ultima conectare la Contul-client dacă acest termen intervine mai devreme n/a
Oferte comerciale AD TYRES 2 ani de la ultima comandă n/a
Statistică 3 ani de la ultima comandă n/a
Fraudă n/a 5 ani de la colectarea Datelor respective
Date Bancare (3) Tranzacție (CB) Până la plata completă a comenzii n/a
Reclamație privind plățile n/a 13 luni de la data debitării
sau
15 luni în caz de plată cu debit diferențiat
Serviciu post-vânzare Până la expirarea termenului pentru care AD Tyres se angajează să Vă ramburseze o comandă (inclusiv termen de retragere sau termen de anulare a comenzii) n/a
Debitare SEPA (IBAN) Timpul transmiterii IBAN-ului către GoCardless n/a
Facilitarea achizițiilor ulterioare (CB) Până la retragerea consimțământului sau până la expirarea valabilității cardului bancar dacă intervine mai devreme n/a
Date Tehnice Publicitate Țintită Vedeți Cookies n/a
Experiența Utilizatorului
Ofertă Comercială AD Tyres
Calitate
Statistici
Fraudă
Date de Navigare Publicitate Țintită Vedeți Cookies n/a
Ofertă Comercială AD Tyres
Experiența Utilizatorului
Calitate
Statistici
Fraudă

*n/a înseamnă neaplicabil.

(1) Conservarea în baza activă constă în păstrarea Datelor respective în baza utilizată pentru scopul Prelucrării respective.

(2) Arhivarea intermediară constă în păstrarea Datelor în condiții de acces restricționat (i) fie într-o bază de arhivă specifică separată de baza activă, cu acces restricționat doar la persoanele care au un interes să le cunoască datorită funcției lor, (ii) fie în baza activă, cu condiția de a proceda la izolarea Datelor arhivate prin intermediul unei separări logice (gestionarea drepturilor de acces și a autorizațiilor) pentru a le face inaccesibile persoanelor care nu mai au interes să le proceseze.

(3) Datele Bancare nu sunt niciodată păstrate la AD Tyres, ci la partenerii săi de plăți (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless în funcție de caz).

7. CU CINE SUNT PARTAJATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

AD Tyres poate fi nevoit să partajeze unele dintre Datele Dumneavoastră cu alte entități menționate mai jos. În toate cazurile, AD Tyres partajează aceste Date doar în limita a ceea ce este strict necesar pentru a asigura scopul sau scopurile Prelucrării Datelor Dumneavoastră de către AD Tyres sau pentru a asigura scopul sau scopurile precise și legitime definite de către acest destinatar.

ENTITĂȚI ALE GRUPULUI DIN CARE FACE PARTE AD TYRES

AD Tyres este nevoit să partajeze unele dintre Datele Dumneavoastră cu alte entități ale grupului din care face parte AD Tyres pentru a Vă cunoaște mai bine. Aceste alte entități sunt supuse unor angajamente similare cu cele ale AD Tyres pentru protecția Datelor Dumneavoastră.

SUBCONTRACTORI ȘI PRESTATORI DE SERVICII TERȚI

AD Tyres este nevoit să partajeze unele dintre Datele Dumneavoastră cu subcontractori și/sau prestatori de servicii terți utilizați în cadrul furnizării produselor și serviciilor AD Tyres prin intermediul Site-ului. Partajarea Datelor Dumneavoastră cu aceste entități este necesară pentru executarea Comenzii Dumneavoastră. AD Tyres partajează doar Datele strict necesare pentru executarea misiunii încredințate acestor entități după ce s-a asigurat contractual de angajamentele acestora la fel de înalte ca cele luate în prezenta Cartă în materie de protecție a Datelor Dumneavoastră.

Este vorba în principal despre următoarele entități:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (subcontractare tehnologică)
 • OVH (găzduirea site-ului)
 • HOTJAR (cookie analitic)
 • GOOGLE (cookie publicitar)
 • MICROSOFT (cookie publicitar)
 • CHECKOUT.COM (prestator de servicii de plată)
 • HIPAY (prestator de servicii de plată)
 • BRAINTREE (prestator de servicii de plată)
 • GOCARDLESS (prestator de servicii de plată)
 • PAYPAL (prestator de servicii de plată)
 • DPD (prestator de livrare)
 • GLS (prestator de livrare)
 • UPS (prestator de livrare)
 • DHL (prestator de livrare)
 • SEUR (prestator de livrare)
 • CHRONOPOST (prestator de livrare)
 • BOOMERANG (prestator de livrare)
 • TNT (prestator de livrare)

Este vorba de asemenea despre garajele partenere ale căror listă este accesibilă aici.

CAZURI EXCEPȚIONALE

AD Tyres poate fi nevoit să partajeze Datele Dumneavoastră în mod excepțional în următoarele cazuri: (i) în cadrul unei fuziuni, unei achiziții de tot sau parte din AD Tyres, unei cesiuni de active sau de orice altă operațiune similară, (ii) când acest partaj este impus de lege, un regulament, o autoritate judiciară sau administrativă competentă; sau (iii) pentru a proteja drepturile și/sau siguranța unei persoane, pentru a preveni sau a lua măsuri în legătură cu activități ilegale sau presupuse ilegale sau pentru a apăra drepturile, proprietatea și securitatea Site-ului AD Tyres; (iv) pentru a executa și a garanta angajamentele luate de AD Tyres în interesul Dumneavoastră în cadrul prezentei Carte.

8. DATELE DUMNEAVOASTRĂ SUNT TRANSFERATE ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE?

Datele dumneavoastră sunt procesate și stocate în principal pe teritoriul Maltei, care este situat în Uniunea Europeană.

Totuși, compania AD Tyres stabilită pe teritoriul Principatului Andorra, situat în afara Uniunii Europene, are acces la aceste Date.

Prin decizia din data de 19 octombrie 2010, Comisia Europeană a declarat că Andorra este considerată ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal transferate din Uniunea Europeană. Această decizie a fost confirmată de Raportul Comisiei din data de 15 ianuarie 2024.

În plus, AD Tyres nu poate exclude că Datele Dumneavoastră pot fi transferate pe alte teritorii situate în afara Uniunii Europene (UE) și a Spațiului Economic European (SEE) și în special în teritorii unde gradul de protecție a datelor cu caracter personal este mai mic comparativ cu Uniunea Europeană.

În această ultimă ipoteză, AD Tyres se angajează să verifice existența măsurilor sau să ia măsurile adecvate pentru a asigura un nivel satisfăcător de protecție a Datelor Dumneavoastră, cum ar fi:

 • o decizie de adecvare a Comisiei Europene a țării respective;
 • clauze contractuale tip ale Comisiei Europene sau clauze contractuale tip adoptate de o autoritate de control, la care se supune destinatarul și a căror copie ne puteți solicita dacă acestea au fost formal semnate;
 • reguli interne de întreprindere;
 • un cod de conduită aprobat sau un mecanism de certificare aprobat (care include angajamentul obligatoriu și executoriu luat de destinatarul din afara UE de a aplica garanțiile adecvate);
 • un aranjament administrativ sau un text juridic obligatoriu și executoriu luat pentru a permite cooperarea între autoritățile publice.

În ceea ce privește acești parteneri principali ai AD Tyres, iată țările de destinație a datelor și garanțiile adecvate adoptate.

Destinatari Țară Garanții
GCG Franța Uniunea Europeană
OVH Germania Uniunea Europeană
HOTJAR Malta Uniunea Europeană
GOOGLE Statele Unite Decizia de adecvare din 10 iulie 2023
MICROSOFT Statele Unite Decizia de adecvare din 10 iulie 2023
CHECKOUT.COM Regatul Unit Decizia de adecvare din 28 iunie 2021
HIPAY Franța Uniunea Europeană
BRAINTREE Statele Unite Decizia de adecvare din 10 iulie 2023
GOCARDLESS Regatul Unit Decizia de adecvare din 28 iunie 2021
PAYPAL Statele Unite Decizia de adecvare din 10 iulie 2023
DPD Franța Uniunea Europeană
GLS Olanda Uniunea Europeană
UPS Statele Unite Decizia de adecvare din 10 iulie 2023
DHL Germania Uniunea Europeană
SEUR Spania Uniunea Europeană
CHRONOPOST Franța Uniunea Europeană
BOOMERANG Franța Uniunea Europeană
TNT Olanda Uniunea Europeană

9. CUM SUNT PROTEJATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

AD Tyres a implementat măsuri de securitate fizice, tehnice, administrative și organizaționale adecvate pentru a proteja Datele Dumneavoastră împotriva oricărui acces, utilizare, pierdere, distrugere accidentală, deteriorare, furt sau divulgare neautorizată sau ilicită a acestor Date.

În ciuda eforturilor sale continue, AD Tyres nu se poate angaja să garanteze un rezultat în termeni de securitate a Datelor Dumneavoastră și Vă invită să semnalați orice dificultate de acest gen despre care ați avea cunoștință.

Pentru a face acest lucru, puteți contacta serviciul clienți, după cum doriți, fie prin trimiterea unui e-mail la adresa dpo@adtyre.com fie prin intermediul formularului de contact accesibil aici.

Acest site este protejat de reCAPTCHA, politica de confidențialitate și termenii și condițiile Google se aplică acestui serviciu.

10. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

Conform legislației în vigoare, aveți drepturile enumerate mai jos în ceea ce privește Datele Dumneavoastră:

 • dreptul de acces la Datele Dumneavoastră:

  Aceasta înseamnă posibilitatea pentru Dumneavoastră de a obține confirmarea de la AD Tyres că Datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate, precum și accesul la respectivele Date și la următoarele informații: scopurile, categoriile de Date, destinatarii sau categoriile de destinatari, durata de păstrare sau criteriile pentru determinarea acestei durate, drepturile Dumneavoastră referitoare la aceste Date, dreptul de a introduce o reclamație la o autoritate de control și, după caz, sursa colectării Datelor și existența unei luări de decizie automate pe baza acestor Date.

  Aveți de asemenea dreptul, atunci când Datele Dumneavoastră sunt transferate către o țară terță sau unei organizații internaționale, de a fi informat despre garanțiile adecvate în ceea ce privește acest transfer.

  În aplicarea dreptului de acces, AD Tyres vă furnizează o copie a Datelor și poate solicita plata unor taxe rezonabile bazate pe costurile administrative pentru orice copie suplimentară pe care o solicitați. Dacă prezentați cererea prin mijloace electronice, informațiile vor fi furnizate într-un format electronic de uz curent, cu excepția cazului în care solicitați altfel.

 • dreptul de rectificare a Datelor Dumneavoastră:

  aceasta înseamnă posibilitatea pentru Dumneavoastră de a obține de la AD Tyres rectificarea, cât mai curând posibil, a Datelor Dumneavoastră care sunt inexacte sau, având în vedere scopurile Prelucrării, incomplete (puteți furniza o declarație suplimentară în acest scop);

 • dreptul la ștergerea Datelor Dumneavoastră:

  Aceasta înseamnă posibilitatea pentru Dumneavoastră de a obține de la AD Tyres ștergerea, cât mai curând posibil, a Datelor Dumneavoastră pentru unul dintre următoarele motive:

  • aceste Date nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;
  • retrageți consimțământul pe care se bazează Prelucrarea acestor Date, cu condiția să nu existe un alt temei juridic pentru această Prelucrare;
  • vă opuneți Prelucrării acestor Date în condițiile specificate mai jos referitoare la dreptul Dumneavoastră de opoziție;
  • Datele au fost prelucrate ilegal;
  • Datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale la care este supus AD Tyres; sau
  • Datele au fost colectate în cadrul ofertei de servicii ale societății informaționale destinate copiilor.

  Dacă Datele a căror ștergere este solicitată au fost făcute publice de AD Tyres, vor trebui luate măsuri rezonabile, ținând cont de tehnologiile disponibile și de costurile de implementare, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa responsabilii de prelucrare care tratează aceste Date că ați solicitat ștergerea de către aceștia a oricărui link către aceste Date sau a oricărei copii sau reproduceri ale acestora.

  Acest drept la ștergere nu se aplică în măsura în care Prelucrarea este necesară:

  • exercitării dreptului la libertatea de exprimare și de informare;
  • pentru respectarea unei obligații legale care necesită Prelucrarea prevăzută de dreptul Uniunii sau de dreptul statului membru căruia îi este supus responsabilul de prelucrare, sau pentru executarea unei misiuni de interes public sau care ține de exercițiul autorității publice cu care este investit responsabilul de prelucrare;
  • pentru motive de interes public în domeniul sănătății publice;
  • pentru scopuri arhivistice în interes public, pentru cercetare științifică sau istorică sau pentru scopuri statistice, în măsura în care dreptul la ștergere este susceptibil de a face imposibilă sau de a compromite grav realizarea obiectivelor respectivei Prelucrări; sau
  • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță.
 • dreptul de opoziție la Prelucrarea Datelor Dumneavoastră:

  Aceasta înseamnă posibilitatea de a vă opune unei Prelucrări a Datelor Dumneavoastră realizate pe baza unui interes legitim de către AD Tyres (inclusiv un profilare bazată pe această justificare) dacă această Prelucrare nu este în realitate justificată de AD Tyres pe motive legitime și imperioase care ar prevala asupra intereselor, drepturilor și libertăților Dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță.

  Aceasta înseamnă de asemenea posibilitatea pentru Dumneavoastră de a vă opune unei Prelucrări în scopuri de prospecțiune (inclusiv profilarea dacă este legată de o astfel de prospecțiune).

  În final, în materie de Prelucrare în scopuri statistice, aceasta înseamnă posibilitatea de a vă opune unei astfel de Prelucrări pentru motive legate de situația Dumneavoastră particulară, cu excepția cazului în care Prelucrarea este necesară pentru o misiune de interes public.

 • dreptul la limitarea Prelucrării Datelor Dumneavoastră:

  Aceasta înseamnă posibilitatea pentru Dumneavoastră de a obține de la AD Tyres limitarea Prelucrării în unul dintre următoarele cazuri:

  1. pe durata necesară verificării exactității Datelor de către AD Tyres atunci când contestați exactitatea acestor Date;
  2. vă opuneți ștergerii Datelor dintr-o Prelucrare ilicită și solicitați în schimb limitarea utilizării lor;
  3. Datele nu mai sunt utile pentru AD Tyres în cadrul scopurilor Prelucrării dar rămân necesare pentru Dumneavoastră în cadrul constatării, exercitării sau apărării unor drepturi în instanță;
  4. pe durata necesară pentru a stabili dacă motivele legitime urmărite de AD Tyres prevalează asupra celor ale Dumneavoastră atunci când v-ați opus Prelucrării pe acest temei.

  În caz de limitare a Prelucrării, Datele nu pot, cu excepția conservării, să fie prelucrate decât cu consimțământul Dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță, sau pentru protecția unei alte persoane fizice sau juridice, sau încă pentru motive importante de interes public ale Uniunii sau ale unui stat membru.

  Veți fi informați de AD Tyres despre ridicarea limitării înainte ca aceasta să devină efectivă.

 • dreptul la portabilitatea Datelor Dumneavoastră:

  Aceasta înseamnă posibilitatea pentru Dumneavoastră de a obține de la AD Tyres comunicarea Datelor Dumneavoastră furnizate la AD Tyres într-un format structurat, utilizat în mod curent și lizibil de mașină și de a transfera aceste Date la o altă entitate (acest transfer este asigurat de Dumneavoastră sau, dacă este tehnic posibil, de AD Tyres) și aceasta, atunci când Prelucrarea este efectuată cu ajutorul procedeelor automate și este bazată pe consimțământ sau pe un contract;

 • dreptul de a retrage consimțământul Dumneavoastră:

  aceasta înseamnă posibilitatea pentru Dumneavoastră de a retrage consimțământul la orice Prelucrare a Datelor Dumneavoastră care a fost realizată pe baza consimțământului Dumneavoastră anterior. Retragerea consimțământului nu compromite legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul efectuat înainte de această retragere.

Pentru a exercita drepturile menționate mai sus, sunteți invitați să ne contactați după cum doriți:

 • fie prin trimiterea unui e-mail la adresa: dpo@adtyre.com
 • fie completând formularul de contact accesibil aici.

Pentru a trata cât mai eficient posibil cererea Dumneavoastră, AD Tyres vă invită să formulați aceasta într-un mod clar și detaliat. Dacă există un dubiu cu privire la identitatea Dumneavoastră, AD Tyres poate solicita eventual furnizarea unor informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea Dumneavoastră.

Aveți de asemenea:

 • dreptul de a introduce o reclamație la o autoritate de control:

  aceasta înseamnă posibilitatea pentru Dumneavoastră de a introduce o reclamație la o autoritate de control competentă, în special în statul membru în care se află reședința Dumneavoastră obișnuită, locul de muncă sau locul unde a fost comisă presupusa încălcare, dacă considerați că Prelucrarea Datelor care vă privesc constituie o încălcare a legislației.

Pentru a vă facilita exercitarea acestui drept, vă invităm să consultați lista autorităților de control aici.

11. CUM COLECTEAZĂ AD TYRES DATELE REFERITOARE LA MINORI?

Produsele vândute de AD Tyres pe Site-ul său nu sunt destinate minorilor. În consecință, AD Tyres nu prelucrează Date referitoare la minori sau nu poate presupune că Datele vizitatorilor Site-ului sau ale clienților săi privesc direct sau indirect minori.

12. CE SE ÎNTÂMPLĂ CU COOKIE-URILE ȘI ALTE TEHNOLOGII SIMILARE DE URMĂRIRE?

AD Tyres folosește cookie-uri și alte tehnologii similare, care pot colecta anumite Date ale Dumneavoastră. Aceste cookie-uri permit îmbunătățirea experienței Dumneavoastră de navigare pe Site, ne furnizează informații despre funcționarea și calitatea Site-ului nostru și contribuie la furnizarea de publicitate țintită.

AD Tyres obține consimțământul Dumneavoastră prealabil prin intermediul unui banner pe pagina de start a Site-ului la prima Dumneavoastră conectare la aceste instrumente informatice. Consimțământul Dumneavoastră este solicitat din nou de AD Tyres în aceleași condiții la expirarea unei perioade de treisprezece luni de la precedenta colectare a consimțământului Dumneavoastră.

AD Tyres vă invită cu insistență să consultați pagina „Cookie-uri” a Site-ului său pentru mai multe informații.

13. CUM VEȚI FI INFORMAȚI DESPRE MODIFICĂRILE CARTĂI?

AD Tyres este nevoit să modifice periodic prezenta Cartă pentru a lua în considerare, în special, evoluțiile legislative privind protecția Datelor Voastre.

AD Tyres Vă va informa despre orice modificare sau actualizare prin intermediul unei notificări trimise la adresa Dvs. de e-mail și/sau o notificare vizibilă pe Site.

14. CUM NE PUTEȚI CONTACTA?

AD Tyres este la dispoziția Dvs. completă pentru a răspunde la toate întrebările Dvs. despre prezenta Cartă.

Pentru a ne contacta, sunteți invitat să ne abordați după cum doriți:

 • fie prin trimiterea unui e-mail la adresa: dpo@adtyre.com
 • fie completând formularul de contact accesibil aici.
LiveChat
Whatsapp Messenger