CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE

- Versiunea în vigoare la 18 octombrie 2023 -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, societate de drept andorran sub forma de societat limitada unipersonal cu un capital de 1.000.000 de euro, înregistrată la registrul comerțului și societăților din Andorra sub numărul 16339, având numărul de TVA intracomunitar RO36571660, cu sediul social în C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Principatul Andorra), email: cm(a)adtyre.com, telefon: +376 810 888, (denumită în continuare "Vânzătorul") are ca activitate principală vânzarea de anvelope și produse asociate prin intermediul site-ului internet anvelopelider.ro (denumit în continuare "Site-ul").

Prezentele condiții generale de vânzare au ca scop să reglementeze, fără restricții, toate vânzările de produse și servicii către orice client, persoană fizică sau juridică, fie că este consumator, non-profesionist sau profesionist (denumit în continuare "Clientul"), care a efectuat o achiziție pe Site și să definească relațiile contractuale între Vânzător și Client.

1. DEFINIȚII

Toate substantivele comune care încep cu literă mare în acest document au definiția atribuită în prezentul articol.

 • Acuz de Primire desemnează e-mailul de răspuns transmis de Vânzător Cumpărătorului în urma validării Comenzii de către Cumpărător și care conține rezumatul Comenzii, condițiile generale de vânzare aplicabile și Factura corespunzătoare.
 • Bon de Comandă desemnează rezumatul Produselor selectate de Cumpărător și supuse validării acestuia pe Site pentru finalizarea Comenzii.
 • Bon de Livrare desemnează documentul înmânat Cumpărătorului de către Transportator la livrarea Comenzii, contra semnăturii Cumpărătorului atestând livrarea Comenzii precum și starea perfectă a Produsului sau Produselor respective și absența anomaliilor.
 • CGV desemnează prezentele condiții generale de vânzare ale Vânzătorului la care Cumpărătorul trebuie să adere pentru a efectua Comanda sa.
 • Client desemnează orice individ sau societate care acționează în calitate de Consumator, Non-Profesionist sau Profesionist accesând Site-ul în vederea realizării unei Comenzi.
 • Comandă desemnează Produsul sau Produsele comandate de Cumpărător pentru fiecare circumstanță de cumpărare pe Site.
 • Consumator desemnează un Client, persoană fizică, care acționează în scopuri care nu intră în cadrul activității sale comerciale, industriale, artizanale, liberale sau agricole.
 • Contract desemnează ansamblul documentelor contractuale care definesc drepturile și obligațiile Părților pentru orice Vânzare, vizate la Articolul 15.
 • Data Livrării desemnează data livrării efective a Comenzii la Cumpărător indicată pe Bonul de Livrare.
 • Termen de Livrare desemnează termenul maxim vizat la Articolul 8.2 la care Vânzătorul se angajează să livreze Comanda la Cumpărător.
 • Termen de Retractare desemnează termenul vizat la Articolul 9.
 • Factură desemnează factura trimisă Cumpărătorului prin intermediul Acuzului de Primire.
 • Forță Majoră desemnează cazul în care un eveniment scapă controlului debitorului, care nu putea fi prevăzut în mod rezonabil la încheierea Contractului și a cărui efecte nu pot fi evitate prin măsuri adecvate, împiedicând executarea obligației sale de către debitor.
 • Furnizor desemnează o terță parte la Contract care deține Produsul sau Produsele Comenzii Cumpărătorului.
 • Livrare desemnează transferul către Cumpărător a posesiei fizice sau a controlului Produsului sau Produselor.
 • Non-Profesionist desemnează un Client, persoană juridică, care nu acționează în scopuri profesionale (cf. definiția de Profesionist de mai jos).
 • Ofertă de Produs desemnează oferta publicată sub responsabilitatea Vânzătorului pe unul dintre suporturile sale, și anume Site-ul său, dedicată vânzării unui Produs anume și incluzând în special fotografia precum și caracteristicile și prețul Produsului.
 • Parte(i) desemnează, la singular, Cumpărătorul sau Vânzătorul luat individual și, la plural, Cumpărătorul și Vânzătorul luați colectiv.
 • Preț desemnează prețul total vizat la Articolul 5 pe care Cumpărătorul se angajează să-l plătească în schimbul Comenzii.
 • Produs(e) desemnează produsele pneumatice sau asociate (jante, lanțuri, etc…) propuse la vânzare de Vânzător pe Site.
 • Profesionist desemnează un Client, persoană fizică sau juridică, publică sau privată, care acționează în scopuri care intră în cadrul activității sale comerciale, industriale, artizanale, liberale sau agricole, inclusiv atunci când acționează în numele sau pentru contul unui alt profesionist.
 • Site desemnează site-ul internet al Vânzătorului accesibil la adresa URL anvelopelider.ro.
 • Stație(i) de Montaj desemnează garajele listate pe Site (https://montare.anvelopelider.ro/) în care Cumpărătorul poate face livrarea Comenzii și montarea Produselor sale.
 • Titularul Dreptului de Retractare desemnează persoana vizată la Articolul 9.
 • Transportator desemnează societatea de transport aleasă de Furnizor sau de Vânzător pentru acheminarea și Livrarea Comenzii la adresa declarată de Cumpărător sau la Stația de Montaj aleasă de acesta.
 • Vânzător desemnează persoana vizată în Preambul.
 • Vânzare desemnează operațiunea juridică încheiată între Vânzător și Cumpărător prin care primul se obligă să livreze Comanda și al doilea să plătească Prețul.

2. OBIECT ȘI ACCEPTARE

CGV-urile au scopul de a reglementa, fără restricții, toate Vânzările încheiate prin intermediul Site-ului Vânzătorului și de a defini relațiile contractuale dintre Vânzător și Client referitoare la fiecare Comandă.

CGV-urile prevalează și se substituie tuturor altor posibile acorduri, angajamente, declarații, promisiuni, intenții, documentații sau informații intervenite anterior între Părți referitoare la Comandă.

Validarea oricărei Comenzi de către un Client este strict condiționată de acceptarea prealabilă, fără restricții sau rezerve, a întregului conținut al termenilor și condițiilor CGV-urilor concomitent în vigoare pe Site, acceptare care se manifestă prin bifarea cu un clic de mouse a căsuței situate în stânga mențiunii « Am citit şi am acceptat condiţiile generale de vânzare, precum şi carta confidenţialităţii. ». Această etapă intervine după ce Clientul a avut posibilitatea de a verifica detaliile Comenzii sale și Prețul total și de a corecta eventualele erori înainte de a confirma aceasta pentru a-și exprima acceptarea definitivă.

CGV-urile sunt accesibile pe Site și sunt transmise Clientului pe un suport durabil în atașamentul Acuzației de Primire.

Contractul este considerat încheiat între Părți de la emiterea Acuzației de Primire de către Vânzător.

Vânzătorul asigură păstrarea în scris a Contractului de la încheierea acestuia și pe o durată de zece ani de la Livrarea Comenzii. Clientul poate accesa Contractul arhivat printr-o simplă cerere adresată Vânzătorului (https://www.anvelopelider.ro/contact).

Clientul este informat că încheierea Contractului implică pentru acesta asumarea obligației de plată a Prețului în beneficiul Vânzătorului.

3. PRODUSE

3.1 Caracteristicile Produselor

Caracteristicile esențiale și prețul Produselor sunt indicate în fiecare Ofertă de Produs publicată pe Site. Aceste elemente constituie informații contractuale care angajează Vânzătorul în cazul încheierii Contractului cu Clientul și sub rezerva disponibilității în stoc a Produselor respective.

Fiecare anvelopă este marcată pe flanc cu numărul DOT compus în următorul mod:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT : Department Of Transportation
 • B9 : Codul fabricii unde a fost fabricată anvelopa
 • 4W : Cod dimensional specific producătorului
 • HWNX : Cod opțional specific producătorului
 • 3903 : data fabricației anvelopei corespunzând săptămânii a 39-a din anul 2003.

3.2 DISPONIBILITATEA PRODUSELOR

Indicația disponibilității unui Produs în Oferta de Produs corespunzătoare prin mențiunea „ÎN STOC” este o informație pur informativă având în vedere fluxurile și volumele de tranzacții zilnice.

În caz de epuizare a stocului, Vânzătorul îl va informa pe Client și îi va rambursa integral acestuia prin același mijloc folosit în timpul Comenzii în termen de șaptezeci și două (72) de ore de la informarea sa despre indisponibilitatea Produsului. În caz de indisponibilitate parțială a Comenzii, Clientul va fi rambursat proporțional cu Produsul sau Produsele lipsă.

4. COMANDĂ

4.1 ACCES LA SITE

Site-ul public este pus la dispoziția oricărui vizitator, tot anul, 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi, cu rezerva întreruperilor necesare pentru operațiunile tehnice de întreținere, de mentenanță și de actualizare pe care Vânzătorul le va considera oportune de a efectua și de orice defecțiune tehnică independentă de voința Vânzătorului.

Toate costurile suportate de Client pentru a asigura propriul acces la Site rămân în întregime la sarcina sa și în special costul echipamentului său informatic, al abonamentului său la internet și al oricărui software.

4.2 SELECȚIA PRODUSULUI SAU A PRODUSELOR

Clientul recunoaște și acceptă că căutarea și selecția Produsului sau a Produselor de către Client se face sub întreaga și singura sa responsabilitate.

Pentru a facilita căutările Clientului, Vânzătorul pune la dispoziția Clientului pe Site-ul său (i) o bară de căutare în care Clientul poate introduce liber cuvinte-cheie și (ii) un instrument de căutare bazat pe diverse caracteristici ale Produselor vizate de lista de opțiuni. Funcționarea corectă, interesul, exhaustivitatea și relevanța acestor instrumente nu sunt garantate de Vânzător.

Clientul are responsabilitatea de a lua cunoștință de întreaga Ofertă de Produse propuse de Vânzător pe Site-ul său și de a efectua cercetările necesare asupra modelului selectat și asupra concurenței pentru a evalua relevanța, interesul și adecvarea Ofertei de Produs la nevoile sale.

Vânzătorul furnizează cu titlu informativ:

 • datele TECDOC despre legătura dintre vehicul și piese;
 • datele BMF despre legătura dintre vehicul, anvelope și jante;
 • datele constructorilor despre legătura dintre vehicule și lanțuri;
 • datele despre compatibilitățile dintre vehicule și produse.

Vânzătorul nu garantează în niciun caz relevanța, acuratețea sau exhaustivitatea acestor date care sunt furnizate doar cu titlu pur indicativ pentru a facilita căutarea produsului. Clientul trebuie să verifice că Produsele selectate se adaptează și corespund vehiculului său.

Clientul este invitat în mod specific să consulte opiniile precum și anvelopele similare propuse sub Oferta de Produs pentru a evalua dacă Produsul vizualizat este susceptibil să satisfacă nevoile sale.

Selectarea unui Produs se execută făcând clic pe funcția „Adaugă în coș” după ce a selectat cantitatea necesară.

Această operațiune are doar efectul de a include Produsul selectat în coșul Clientului și nu generează nicio obligație de cumpărare la acest stadiu.

Odată ce Clientul consideră că selecția cumpărăturilor sale este terminată, trebuie doar să se ducă în secțiunea „Coș” pentru a verifica buna selecție a Produselor și a cantităților și pentru a lua cunoștință de Prețul total asociat Comenzii sale.

Înainte de validarea definitivă a Comenzii, Clientul poate modifica coșul său în orice moment și are posibilitatea de a verifica detaliul Comenzii sale și Prețul său total și de a corecta eventualele erori înainte de a confirma aceasta pentru a-și exprima acceptarea definitivă.

4.3 CREAREA ȘI UTILIZAREA CONTULUI CLIENT

Pentru a finaliza Comanda sa, Clientul trebuie să-și creeze contul personal (dacă acest lucru nu a fost deja realizat la o Comandă anterioară). În acest scop, Consumatorul și Non-Profesionistul trebuie să furnizeze o adresă de e-mail validă și să configureze o parolă precum și să declare identitatea lor, numărul de telefon și adresa. Profesionistul creează la rândul său un „cont profesional” furnizând o adresă de e-mail validă și configurând o parolă precum și declarând numele său, prenumele, numele societății, un număr de telefon și adresa.

Clientul este invitat să completeze toate informațiile utile în contul său personal știind că câmpurile care prezintă un asterisc (*) sunt obligatorii.

Toate informațiile personale ale Clienților sunt colectate și tratate pentru scopurile și în condițiile specificate la Articolul 14 de mai jos și la Carta de Confidențialitate.

Clientul se angajează să furnizeze informații adevărate și sincere și să informeze Vânzătorul despre orice schimbare care îi privește. Un rezumat al informațiilor furnizate este accesibil pe Site. Lipsa furnizării informațiilor solicitate echivalează cu renunțarea la crearea unui cont și împiedică validarea Comenzii de către Client.

Identificatorul și parola sunt strict personale și confidențiale: Clientul se interzice să le divulge unui terț sau să le cedeze. Orice Comandă plasată prin intermediul acestui identificator și acestei parole va fi considerată a fi efectuată de Client și va angaja în consecință acesta față de Vânzător, cu excepția cazului în care această Comandă a fost plasată de un terț din cauza unei breșe de securitate a site-ului Vânzătorului. Clientul trebuie să informeze imediat în scris Vânzătorul despre orice utilizare a identificatorului și parolei sale făcută fără știrea sa și despre care ar avea cunoștință.

Clientul poate corecta, în orice moment, erorile de introducere a informațiilor solicitate. Vânzătorul nu poate fi ținut responsabil pentru eventualele erori de introducere și pentru consecințele care decurg din acestea, cum ar fi o întârziere și/sau o eroare de livrare. În acest context, toate costurile angajate pentru reexpedierea Comenzii vor fi în totalitate la sarcina Clientului.

Contul personal permite Clientului să acceseze următoarele informații:

 • Comenzile dumneavoastră – Serviciu clienți : lista Comenzilor plasate pe Site;
 • Modificați-vă informațiile: informațiile personale declarate de Client cu posibilitatea de a le modifica în orice moment.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a dezactiva, fără întârziere sau compensație, contul oricărui Client în caz de încălcare a prezentelor condiții generale și de utilizare frauduloasă sau ilicită a contului de către Client sau orice terț.

Clientul poate dezactiva contul său informând Vânzătorul despre decizia sa prin e-mail la adresa https://www.anvelopelider.ro/contact. Vânzătorul va dezactiva contul într-un termen maxim de șaptezeci și două (72) de ore de la primirea acestui e-mail.

4.4 VALIDAREA COMENZII

După ce și-a validat coșul, și-a creat contul, a introdus adresa de livrare, a selectat metoda de plată, Clientul este invitat să valideze definitiv comanda efectuând plata prin funcția "Procedează la plata securizată". Efectuarea acestei operațiuni este subordonată acceptării prealabile a prezentelor condiții generale de vânzare (cf. supra).

Validarea definitivă a Comenzii are ca efect asumarea de către Client a obligației de plată a Prețului în beneficiul Vânzătorului.

După primirea plății de către Vânzător, Clientul primește un e-mail de la Vânzător care îi recapitulează Comanda.

4.5 ANULAREA COMENZII (CLAUZĂ REZOLUTORIE)

Prezentul Articol constituie o clauză rezolutorie care precizează angajamentele a căror neexecutare va duce la rezoluția Vânzării.

4.5.1 Anularea Comenzii de către Client

Clientul poate anula Comanda, adică poate rezolva Vânzarea în următoarele cazuri:

 1. Conveniență:
  după validarea definitivă a Comenzii sale, Clientul are posibilitatea de a solicita anularea acesteia la propria sa conveniență, cu condiția ca Produsele din Comandă să nu fie încă în pregătire;
 2. Întârziere sau refuz de livrare:
  în caz de întârziere sau de refuz de livrare din partea Vânzătorului și în conformitate cu condițiile și modalitățile reamintite la Articolul 8.2 ;
 3. Retragere:
  în cazul exercitării dreptului de retragere în condițiile Articolului 9 ;
 4. Lipsa de conformitate:
  în cazurile de lipsă de conformitate menționate la Articolul 10.2 ;
 5. Viciu ascuns:
  în caz de viciu ascuns în sensul Articolului 10.2 ; și
 6. Forță Majoră:
  în cazul în care Vânzătorul este împiedicat definitiv să-și execute obligațiile din cauza Forței Majore în aplicarea Articolului 13.
4.5.2 Anularea Comenzii de către Vânzător

Vânzătorul poate anula Comanda, adică poate rezolva Vânzarea în următoarele cazuri:

 1. Întârziere sau lipsă de plată:
  în cazul în care Clientul nu își îndeplinește obligația de plată în condițiile Articolului 6 ;
 2. Indisponibilitatea Produselor:
  în cazul indisponibilității unuia sau mai multor Produse în stoc ;
 3. Eșecul Clientului în a primi Produsele la adresa declarată:
  în cazul în care Clientul nu reușește să primească Produsele la adresa declarată în sensul și în condițiile Articolului 8.5 ;
 4. Forță Majoră:
  în cazul în care Clientul este împiedicat definitiv să își îndeplinească obligațiile din cauza Forței Majore în aplicarea Articolului 13.
4.5.3 Notificare prealabilă

Rezoluția Vânzării trebuie precedată, cu excepția cazurilor de urgență, de o notificare prealabilă a Părții care nu își îndeplinește obligațiile de a-și îndeplini angajamentul într-un termen rezonabil, cu excepția următoarelor cazuri:

 • anulare din conveniență (Articolul 4.5.1(i)) ;
 • cazuri specifice de refuz de livrare și nerespectarea unui termen de livrare stabilit ca o condiție esențială în conformitate cu Articolul 8.2 ;
 • exercitarea dreptului de retragere (Articolul 4.5.1(iii)) ;
 • indisponibilitatea Produselor (Articolul 4.5.2(ii)) ; și
 • deficiența Clientului în primirea Produselor la adresa declarată (Articolul 4.5.2(iii)).

Această notificare face referire la prezentul Articol 4.5 și menționează în mod expres motivul rezoluției și că, în cazul în care Partea care nu își îndeplinește obligațiile nu își îndeplinește obligația, cealaltă Parte va avea dreptul de a rezolva Vânzarea.

Clientul este invitat să consulte eventualele modalități suplimentare de notificare prealabilă stipulate în prezentele CGV și care sunt convenite pentru fiecare dintre cazurile de anulare a Comenzii menționate mai sus.

4.5.4 Formalitățile de rezoluție

Partea care dorește să rezolve Vânzarea poate face acest lucru:

 • prin notificare vizând cazul de rezoluție invocat;
 • prin cerere în justiție.

În cazul exercitării dreptului de retragere, notificarea menționată mai sus este efectuată prin formularul de retragere sau orice altă declarație lipsită de ambiguitate în condițiile Articolului 9.

În cazul anulării pentru conveniență, notificarea este efectuată de către Client prin intermediul contului său, selectând Comanda în cauză și deschizând o reclamație prin intermediul suportului prin bilet.

4.5.5 Momentul rezoluției

Rezoluția Vânzării va intra în vigoare începând cu:

 • primirea de către cealaltă Parte a notificării menționate mai sus (în afara cazului în care Societatea s-a executat între timp în cazul Articolului 4.5.1(ii)) ;
 • data decisă de judecătorul sesizat în caz de rezoluție judiciară.
4.5.6 Efectele rezoluției

Orice rambursare are loc în următoarele condiții:

 • în caz de rezoluție pentru conveniență (Articolul 4.5.1(i)) : rambursarea Comenzii în termen de zece (10) zile lucrătoare de la e-mailul de confirmare al Vânzătorului, prin același mijloc de plată folosit de Client la plasarea Comenzii ;
 • în caz de rezoluție pentru întârziere sau refuz de livrare (Articolul 4.5.1(ii)) : rambursarea Comenzii în condițiile Articolului 8.2 ;
 • în caz de rezoluție ca urmare a unei retrageri (Articolul 4.5.1(iii)) : rambursarea Comenzii în condițiile Articolului 9 ;
 • în caz de rezoluție pentru lipsa de conformitate (Articolul 4.5.1(iv)) : rambursarea Comenzii în condițiile Articolului 10.2.9 ;
 • în caz de rezoluție pentru indisponibilitate în stoc (Articolul 4.5.2(ii)) : rambursarea Comenzii în termen de trei (3) zile lucrătoare de la e-mailul de rezoluție al Vânzătorului, prin același mijloc de plată folosit de Client la plasarea Comenzii ; și
 • în caz de eșec al Clientului în primirea Produselor la adresa declarată (Articolul 4.5.2(iii)) : rambursarea Comenzii în termen de trei (3) zile lucrătoare de la e-mailul de rezoluție al Vânzătorului, prin același mijloc de plată folosit de Client la plasarea Comenzii și cu deducerea costurilor de returnare și a eventualelor costuri de încercare de re-livrare menționate la Articolul 8.5.

Rezoluția Vânzării nu va afecta Articolele 21 și 22 care vor rămâne în vigoare între Părți.

5. PREȚ

Fiecare Ofertă de Produs este însoțită de prețul unitar exprimat în RON și este înțeles toate taxele incluse.

Conform Articolului 19 de mai jos, toate Comenzile sunt supuse legilor Principatului Andorra, care Comenzi sunt considerate a fi realizate pe acest teritoriu în care Vânzătorul este stabilit. Prin urmare, prețurile Ofertelor de Produs nu includ eventualele contribuții de mediu aplicabile în afara Principatului Andorra.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a-și modifica prețurile în orice moment. Clientul este avertizat că prețurile Ofertelor de Produs sunt susceptibile de a varia de mai multe ori pe zi. Prețurile aplicate unei Comenzi sunt cele afișate pe Site concomitent cu validarea definitivă a Comenzii în sensul Articolului 4.4.

În cadrul unor Oferte de Produs, Vânzătorul pune la dispoziția Clientului un instrument de comparare a prețului cu cel al unor concurenți. Pentru a cunoaște data la care prețul concurenței a fost înregistrat de Vânzător, Clientul este invitat să plaseze mouse-ul peste prețul respectiv pentru a face să apară o bulă de text care indică data și ora colectării prețului concurent de către Vânzător.

Prețul total al unei Comenzi este compus din:

 • suma totală a prețurilor cantităților de produse și servicii selectate de Client; și
 • eventualele costuri de transport (cu excepția ofertei de costuri de transport sub condiții).

6. CONDIȚII FINANCIARE

Plata este exigibilă imediat la Comandă, care va fi procesată de Vânzător numai la primirea plății complete a Clientului.

În absența primirii plății Prețului în termen de trei (3) zile de la validarea Comenzii, Clientul primește o notificare de la Vânzător care îl somază să plătească Prețul într-un termen suplimentar de patru (4) zile. În caz contrar, Vânzătorul poate anula Comanda și, prin urmare, poate rezolva Vânzarea.

Clientul poate plăti comanda prin următoarele mijloace de plată:

 • card bancar;
 • Paypal, ING, Bancontact, Sofort, Belfius;
 • transfer SEPA (cu posibilitatea de debitări automate pentru Profesioniști).

Clientul își asumă consecințele oricărei erori de introducere în timpul procedurii de plată și orice anomalie sau disfuncționalitate a mijloacelor de plată.

Vânzătorul poate solicita oricărui Client Profesionist penalități de întârziere exigibile în ziua următoare datei scadenței. Rata dobânzilor de întârziere va fi egală cu rata dobânzii aplicată de Banca Centrală Europeană la operațiunea sa de refinanțare cea mai recentă plus 10 puncte procentuale. Rata aplicabilă în primul semestru al anului în cauză este rata în vigoare la 1 ianuarie a anului respectiv. Pentru al doilea semestru al anului în cauză, este rata în vigoare la 1 iulie a anului respectiv. Penalitățile de întârziere sunt exigibile fără a fi necesar un avertisment.

În plus, orice Client Profesionist în situație de întârziere de plată va fi debitor de drept, față de Vânzător, a unei indemnizații forfetare pentru costurile de recuperare a unui cuantum de patruzeci de euro (40,00 €). Atunci când costurile de recuperare expuse sunt superioare cuantumului acestei indemnizații forfetare, Vânzătorul poate solicita o compensație suplimentară, pe bază de justificare. Cu toate acestea, Vânzătorul nu poate invoca beneficiul acestor indemnizații atunci când deschiderea unei proceduri de salvare, redresare sau lichidare judiciară interzice plata la scadența creanței care îi este datorată.

În caz de debitare eșuată, pentru orice Client Profesionist, clientul își dă acordul pentru regularizarea facturilor neplătite automat pe cardul bancar al companiei sale.

După fiecare plată, indiferent de mijlocul folosit, Clientul primește un e-mail de confirmare.

6.1 PLATĂ CU CARDUL BANCAR

Vânzătorul acceptă doar plata cu carduri bancare Visa, Mastercard sau Maestro.

Plata securizată online cu cardul bancar este realizată de un furnizor de plăți.

Toate etapele de plată cu cardul bancar sunt supuse sistemului de plată HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, care este complet criptat și protejat. Protocolul utilizat este SSL cuplat cu monetică bancară (protocol 3D secure).

Aceasta înseamnă că informațiile legate de comandă și numărul cardului bancar nu circulă în mod clar pe Internet. Numărul cardului bancar nu este imprimat pe niciun document, factură, chitanță sau altă listă.

Vânzătorul nu are cunoștință de numerele de carduri. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT nu păstrează numerele de card după ce a transmis tranzacția de plată băncii comerciantului. Astfel, nicio persoană nu are acces, nici în mod electronic, nici în formă tipărită, la coordonatele cardurilor bancare ale cumpărătorilor. Riscul de a vă avea numărul de card bancar piratat în timpul unei achiziții pe site-urile internet ale Vânzătorului dotate cu HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT este aproape nul.

Profesioniștii pot folosi și sistemul de debitare automată GoCardless (gocardless.com) ales de Vânzător. Acest sistem este complet criptat.

În cazul plăților cu cardul bancar, tranzacția este debitată imediat după efectuarea plății de către Client. Angajamentul de a plăti dat de card este irevocabil. Comunicând informațiile sale bancare în timpul Vânzării, Clientul autorizează Vânzătorul să debiteze cardul cu suma corespunzătoare prețului indicat. Clientul confirmă că este într-adevăr titularul legal al cardului de debitat și că are dreptul legal de a-l utiliza. În caz de eroare sau imposibilitate de a debita cardul, Comanda este susceptibilă de a fi anulată în condițiile menționate mai sus.

Activitățile legate de contractul de vânzare la distanță sunt gestionate de AD TYRES INTERNATIONAL EU situată la Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - număr de înregistrare a companiei OC 1277.

6.2 PLATA PRIN PAYPAL

Clientul care recurge la plata prin Paypal (www.paypal.com) trebuie să dispună sau să creeze un cont la acest furnizor (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Tranzacțiile efectuate prin Paypal sunt securizate prin protocolul 3D-Secure. Vânzătorul nu are acces în niciun moment la coordonatele bancare ale Clientului.

6.3 PLATA PRIN TRANSFER BANCAR

Clientul poate efectua plata prin transfer SEPA în contul Vânzătorului, a cărui coordonate sunt următoarele:

Titularul contului: AD Tyres International SLU
IBAN: DE24 5907 0070 0031 0375 10
BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEDB595
Deutsche Bank.

Pentru ca acest transfer să fie luat în considerare de către Vânzător, este esențial ca Clientul să indice numărul său de Comandă în referința transferului sau în câmpul prevăzut în acest scop. Numărul de comandă este reamintit Clientului pe pagina dedicată transferului SEPA.

Comanda nu va fi procesată decât la primirea transferului și după validare. Prin urmare, termenul de expediere anunțat poate varia în funcție de termenul de primire a plății dumneavoastră.

În cazul unei plăți prin transfer bancar, taxele aplicate în plus de către banca emitentă nu pot fi deduse din plata de primit.

7. PROPRIETATE ȘI TRANSFERUL RISCURILOR

Produsele devin proprietatea Clientului imediat ce Comanda este validată. Prin urmare, Clientul este singurul responsabil pentru importul și introducerea Produselor în țara de destinație pe care a ales-o pentru expediere. Clientul este invitat să consulte eventualele obligații care îi revin din cauza importului Produselor în țara de destinație menționată.

Orice risc de pierdere sau de deteriorare a Produselor este transferat Clientului Profesional începând cu momentul transferului de proprietate.

Orice risc de pierdere sau de deteriorare a Produselor este transferat Clientului Consumator în momentul în care acesta din urmă sau o terță parte desemnată de el, și alta decât transportatorul propus de Vânzător, intră în posesia fizică a Produselor.

Când Consumatorul sau Non-Profesionistul încredințează Livrarea Produselor unui transportator diferit de cel propus de Vânzător, riscul de pierdere sau de deteriorare a bunului va fi transferat Consumatorului sau Non-Profesionistului la momentul predării bunului transportatorului.

8. LIVRARE

Livrarea Comenzii se face la alegerea Clientului, exprimată în timpul Comenzii, prin predarea Comenzii la o adresă furnizată de Client sau la adresa uneia dintre Stațiile de Montare listate pe Site și pe care Clientul ar fi putut-o desemna.

8.1 TAXE DE LIVRARE

În ceea ce privește piesele auto și toate celelalte articole, taxele de transport sunt indicate în coș.

În ceea ce privește anvelopele, taxele de livrare sunt oferite Clientului pentru orice achiziție de două (2) produse identice. În cazul achiziției la unitate (anvelope auto, jantă), taxele de livrare sunt suportate de Client, cu excepția anvelopelor moto unde taxele de transport sunt oferite încă de la prima anvelopă cumpărată.

8.2 TERMEN DE LIVRARE

Vânzătorul se angajează să livreze Comanda într-un termen maxim de treizeci (30) de zile de la validarea Comenzii (« Termen de Livrare »). Clientul recunoaște și acceptă fără rezerve că niciun alt termen menționat pe Site nu constituie un angajament ferm al Vânzătorului față de Client.

Clientul este informat pur și simplu indicativ că livrarea are loc în medie între două (2) și opt (8) zile lucrătoare de la primirea plății complete a Prețului Comenzii. În cazul selecției mai multor Produse în cadrul aceleiași Comenzi, acestea pot eventual să nu fie livrate în aceeași zi fără ca acest lucru să poată da naștere la o reclamație din partea Clientului.

În afara cazului livrării în Stația de Montaj, Termenul de Livrare menționat mai sus este întrerupt în următoarele cazuri:

 1. întârzierea plății;
 2. eroarea adresei declarate de Client;
 3. absența Clientului sau a reprezentantului său autorizat pentru a primi Comanda.

În cazurile (i) și (ii), Termenul de Livrare va începe să curgă din nou de la regularizarea incidentului de plată pentru o nouă durată de treizeci (30) de zile.

În cazul (iii), Clientul și Vânzătorul (sau transportatorul, după caz) vor conveni asupra unei noi date de livrare pentru care Clientul se angajează ca el sau reprezentantul său să fie prezenți.

În cazul în care Vânzătorul nu își îndeplinește obligația de livrare a Comenzii în Termenul de Livrare, Consumatorul sau Non-Profesionistul poate rezilia Vânzarea dacă, după ce a solicitat Vânzătorului să efectueze livrarea Comenzii într-un termen suplimentar rezonabil, acesta din urmă nu a executat în acest termen.

Vânzarea este considerată reziliată la primirea de către Vânzător a scrisorii sau a scrisului care îl informează despre această reziliere, cu excepția cazului în care Vânzătorul a executat între timp.

Consumatorul sau Non-Profesionistul poate totuși rezilia imediat Vânzarea:

 • când Vânzătorul refuză să livreze Comanda sau când este evident că nu va livra Comanda;
 • când Vânzătorul nu își îndeplinește obligația de livrare a Comenzii la data sau la expirarea Termenului de Livrare și acest termen constituie pentru Consumator sau Non-Profesionist o condiție esențială a contractului. Această condiție esențială rezultă din circumstanțele care înconjoară încheierea contractului sau dintr-o cerere expresă a Consumatorului sau a Non-Profesionistului înainte de încheierea contractului.

Pe lângă posibilitatea de a rezilia Vânzarea, Consumatorul sau Non-Profesionistul poate face uz de orice alt remediu prevăzut de dreptul său național.

Consumatorul și Non-Profesionistul sunt invitați, de asemenea, să consulte Articolul Articolul 4.5 cu privire la reziliere.

Aceste drepturi ale Consumatorului sau ale Non-Profesionistului sunt fără prejudiciu pentru alocarea de daune și interese.

Când Vânzarea este reziliată în condițiile prezentului Articol, Societatea rambursează Consumatorului sau Non-Profesionistului totalitatea sumelor plătite, cel târziu în termen de paisprezece (14) zile de la data la care Vânzarea a fost denunțată.

8.3 DIFICULTĂȚI PRIVIND PRODUSELE LIVRATE

Clientul, reprezentantul sau sau persoana desemnată de acesta trebuie să verifice conformitatea stării Produselor la livrare, indiferent dacă aceasta are loc la domiciliul său sau într-o Stație de Montare. Clientul este responsabil personal pentru a informa și a da instrucțiuni reprezentanților sau persoanelor sale desemnate pentru verificarea conformității Produselor.

Clientul, reprezentantul sau sau persoana desemnată de acesta trebuie să notifice Transportatorului toate rezervele privind Produsele la momentul livrării. Aceste rezerve trebuie menționate în mod explicit și precis pe Avizul de Însoțire a Mărfii.

Dacă Produsele obiect al Comenzii nu sunt conforme sau dacă coletul primit este în stare proastă, Clientul poate refuza Livrarea. Acesta trebuie apoi să informeze fără întârziere Vânzătorul contactând serviciul clienți prin sistemul de tichete.

În caz de neconformitate, stipulările Articolului 10.3 de mai jos sunt aplicabile.

În cazul unui colet deteriorat și refuzat, se va deschide un litigiu cu Transportatorul Produselor obiect al Comenzii. Se va solicita Clientului o declarație de colet deteriorat, datată și semnată, pentru a putea deschide litigiul. În cazul în care Livrarea a avut loc într-o Stație de Montare, Clientul va trebui să obțină semnătura Stației de Montare pe declarație.

Termenul pentru rezolvarea litigiilor cu Transportatorul este de minim zece (10) zile lucrătoare și poate dura până la patru (4) săptămâni de la deschiderea acestuia. Aceste termene sunt date cu titlu indicativ de către Vânzător pe baza experienței sale și nu pot fi obligatorii în niciun fel.

Aplicarea prezentelor stipulări se face fără a prejudicia toate celelalte căi de atac de care beneficiază Clientul în conformitate cu legislația aplicabilă.

8.4 BONUL DE LIVRARE

Transportatorul îi înmânează Clientului sau Stației de Montare, după caz, un Bon de Livrare în schimbul unei semnături, care Bon de Livrare indică în mod explicit posibilitatea de a formula rezerve, în special în cazul defectelor aparente ale Produsului sau Produselor sau în cazul lipsei instrucțiunilor de utilizare.

Clientul recunoaște și acceptă că semnarea de către el, de către angajatul său sau de către reprezentantul său, a unui astfel de Bon de Livrare constituie dovada irefutabilă a Datei de Livrare a întregii Comenzi sau, în cazul livrării separate a Produselor din aceeași Comandă, a Produselor vizate de această livrare.

8.5 STIPULĂRI SPECIFICE PRIVIND LIVRAREA LA ADRESA DECLARATĂ DE CLIENT

Vânzătorul se angajează să livreze Comanda la adresa de livrare care a fost furnizată de Client la momentul Comenzii. În acest sens, Clientul se angajează să furnizeze Vânzătorului o adresă de livrare existentă, completă și exactă a unui loc unde livrarea Comenzii este realizabilă și autorizată.

În caz de eroare în adresa de livrare furnizată de Client, orice modificare a acesteia va genera costuri de reexpediere. Aceste costuri, în valoare de şaptezeci şi cinci (75) Leu, vor fi suportate de Client și facturate de Vânzător.

Clientul garantează Vânzătorului prezența sa la locul respectiv, sau a unui delegat sau a unui reprezentant autorizat în mod corespunzător, pentru a primi Comanda. În caz contrar, Vânzătorul nu va putea fi ținut responsabil pentru orice întârziere a livrării.

Dacă Clientul este absent în timpul livrării, acesta va trebui să ia legătura cu Transportatorul responsabil de coletul său pentru a stabili o nouă dată de livrare sau o ridicare de la depozitul cel mai apropiat.

A doua încercare de livrare va fi supusă unei facturări de costuri de încercare de re-livrare în valoare de cincisprezece (15) RON în beneficiul Vânzătorului.

În cazul în care Clientul nu a contactat Transportatorul în termenul stabilit de acesta, coletele vor fi trimise înapoi către depozitele Vânzătorului, care va notifica anularea Comenzii și rezoluția Vânzării la primirea coletului de retur.

Costurile de retur de una sută cincizeci (150) de RON pe colet vor fi suportate exclusiv de Client.

Costurile de retur, precum și eventualele costuri de re-livrare vor fi deduse la rambursarea Comenzii.

8.6 STIPULĂRI SPECIFICE PRIVIND LIVRAREA LA UN CENTRU DE MONTARE

Vânzătorul oferă posibilitatea ca Comanda Clientului să fie livrată la un Centru de Montare pentru a facilita eventuala prestare suplimentară pe care Clientul ar solicita-o de la Centrul de Montare al alesului său.

În cazul unei Livrări la un Centru de Montare, Clientul se angajează să ridice Comanda în termen de treizeci (30) de zile calendaristice de la informarea privind disponibilitatea Comenzii de către Centrul de Montare. Vânzătorul exclude orice garanție cu privire la păstrarea Comenzii de către Centrul de Montare după acest termen.

La primirea Comenzii la Centrul de Montare, Clientul poate solicita o prestare de montare. Această prestare este de responsabilitatea exclusivă a Centrului de Montare și Clientul recunoaște și acceptă că Vânzătorul este complet terț în acest contract de prestare de servicii de montare.

Prin urmare, când Clientul decide să-și monteze Produsele la un Centru de Montare, Vânzătorul nu poate fi ținut responsabil pentru prestările de primire, stocare, demontare, montare și echilibrare asigurate sub responsabilitatea integrală și exclusivă a Centrului de Montare. Tarifele de montare sunt stabilite la discreția Centrului de Montare fără nicio intervenție a Vânzătorului.

Nepotrivit cu ceea ce precede, Vânzătorul pune la dispoziția Clientului, în mod pur informativ, tarifarea și alte informații practice (orarul de deschidere, diametrul maxim de montare, etc.) transmise de Centrele de Montare. Vânzătorul nu garantează în niciun fel efectivitatea sau exactitatea acestor informații

Clientul este invitat să se informeze în prealabil la Centrul de Montare despre tarife și orice altă informație practică

8.7 PRODUSE CONSIGNATE

Anumite Produse pot fi consignate. Acestea sunt subiectul unei mențiuni specifice "Piesă consignată sub schimb standard" în fișa lor tehnică.

Prețul Produselor consignate include suma piesei și a unei consignații, adică suma solicitată de producător pentru a se asigura de returnarea pieselor vechi de schimb pentru recondiționarea și reciclarea lor.

La primirea noului Produs, Clientul trebuie să returneze Produsul uzat Vânzătorului la adresa transmisă de acesta pentru returnările de Produse consignate într-un termen maxim de treizeci (30) de zile de la primirea noului Produs. În caz contrar, Clientul nu va putea obține niciun ramburs al consignației.

Produsul returnat trebuie să fie echivalent, complet și plasat în ambalajul noului Produs. Costurile de reexpediere sunt suportate de Client.

La primirea Produsului uzat, Vânzătorul rambursează Clientului suma consignației într-un termen maxim de cincisprezece (15) zile, cu condiția ca Produsul uzat să fie conform cu prescripțiile menționate mai sus.

Rambursarea se face utilizând același mijloc de plată pe care l-a folosit Clientul pentru achiziționarea noului Produs.

9. DREPTUL DE RETRAGERE

9.1 BENEFICIARUL DREPTULUI DE RETRAGERE

Este titular al dreptului de retragere („Titularul Dreptului de Retragere”) Clientul Consumator atunci când Contractul este încheiat la distanță, în urma unui demers telefonic sau în afara stabilimentului.

9.2 TERMEN DE RETRAGERE

Deținătorul Dreptului de Retragere are la dispoziție un termen de paisprezece (14) zile (denumit în continuare "Termenul de Retragere") pentru a-și exercita dreptul de retragere fără a fi nevoit să-și motiveze decizia, nici să suporte alte costuri decât cele menționate în acest articol.

Termenul de Retragere începe de la primirea Produsului sau a Produselor de către Deținătorul Dreptului de Retragere sau o terță parte, diferită de transportator, desemnată de acesta. Dacă Contractul este încheiat în afara stabilimentului, Deținătorul Dreptului de Retragere poate exercita dreptul de retragere începând cu momentul încheierii Contractului.

În cazul unei Vânzări pe mai multe Produse livrate separat sau în cazul unei Vânzări a unui Produs compus din loturi sau piese multiple a căror livrare este eșalonată pe o perioadă definită, Termenul de Retragere începe de la primirea ultimului Produs sau lot sau a ultimei piese.

În cazul unei Comenzi care prevede livrarea regulată a Produselor pe o perioadă definită, Termenul de Retragere începe de la primirea primului Produs.

Ziua în care Contractul este încheiat sau ziua de primire a Produsului nu este inclusă în Termenul de Retragere. Termenul de Retragere începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a Termenului de Retragere. Dacă Termenul de Retragere expiră într-o sâmbătă, o duminică sau o zi de sărbătoare legală, acesta este prelungit până în prima zi lucrătoare următoare.

9.3 EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE

Pentru a-și exercita dreptul de retragere, Titularul Dreptului de Retragere informează Vânzătorul despre decizia sa de a se retrage prin trimiterea către Vânzător, înainte de expirarea Termenului de Retragere, a formularului disponibil aici (și la sfârșitul acestor condiții) completat corespunzător, sau orice altă declarație care exprimă în mod neechivoc dorința sa de a se retrage și trimisă prin e-mail (https://www.anvelopelider.ro/contact).

Responsabilitatea dovezii exercitării dreptului de retragere revine Titularului Dreptului de Retragere.

9.4 RETURNAREA PRODUSULUI SAU A PRODUSELOR

Deținătorul Dreptului de Retragere returnează sau restituie produsul sau produsele Vânzătorului sau unei persoane desemnate de acesta, fără întârziere excesivă și, cel târziu, în termen de paisprezece (14) zile de la comunicarea deciziei sale de a se retrage, cu excepția cazului în care Vânzătorul propune să recupereze el însuși produsul sau produsele.

Deținătorul Dreptului de Retragere suportă doar costurile directe de returnare a produsului sau a produselor.

Titularul Dreptului de Retractare poate fie să organizeze singur returnarea Produsului sau Produselor, suportând direct costurile asociate, fie să solicite Vânzătorului, cu condiția acceptării acestuia din urmă, preluarea responsabilității pentru această returnare, care va fi refacturată Titularului Dreptului de Retractare la un cost estimat de una sută cincizeci (150) RON pe articol (sub rezerva confirmării de către transportator).

Răspunderea Deținătorului Dreptului de Retragere nu poate fi angajată decât în cazul deprecierei produsului sau a produselor rezultate din manipulări altele decât cele necesare pentru a stabili natura, caracteristicile și buna funcționare a produsului sau a produselor.

9.5 RAMBURSARE

Când dreptul de retragere este exercitat, Vânzătorul rambursează Titularului Dreptului de Retragere totalitatea sumelor plătite, inclusiv costurile de livrare, fără întârziere nejustificată și cel târziu în termen de paisprezece (14) zile de la data la care este informat despre decizia Titularului Dreptului de Retragere de a se retrage.

În ciuda celor de mai sus, atunci când Vânzătorul nu propune să recupereze el însuși Produsul sau Produsele, Vânzătorul poate amâna rambursarea până la recuperarea Produsului sau a Produselor sau până când Titularul Dreptului de Retragere a furnizat o dovadă de expediere a Produsului sau a Produselor, data reținută fiind cea a primului dintre fapte.

Vânzătorul efectuează această rambursare folosind același mijloc de plată ca cel utilizat de Titularul Dreptului de Retragere pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Titularul Dreptului de Retragere este de acord expres ca el să utilizeze un alt mijloc de plată și în măsura în care rambursarea nu generează costuri pentru Titularul Dreptului de Retragere.

Vânzătorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare dacă Titularul Dreptului de Retragere a ales în mod expres un mod de livrare mai costisitor decât modul de livrare standard propus de Vânzător.

9.6 CONSECINȚE

Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligației Părților fie de a executa Contractul la distanță sau Contractul în afara stabilimentului, fie de a-l încheia atunci când Titularul Dreptului de Retragere a făcut o ofertă. Exercitarea dreptului de retragere a unui Contract principal la distanță sau în afara stabilimentului pune automat capăt oricărui contract accesoriu, fără costuri pentru Titularul Dreptului de Retragere altele decât cele prevăzute în prezentul articol.

10. GARANȚII

Implementarea oricărei garanții prevăzute în acest Articol trebuie solicitată contactând Vânzătorul la următoarea adresă URL:

https://www.anvelopelider.ro/contact

10.1 AVERTISMENT PREALABIL

Clientul este obligat să se asigure că Produsele pe care le comandă sunt conforme cu prescripțiile producătorului vehiculului său.

Clientul este, de asemenea, obligat să respecte prescripțiile și recomandările producătorului pentru tot ceea ce privește siguranța și fiabilitatea vehiculului, inclusiv dimensiunea anvelopelor și a jantelor, inflația și presiunea anvelopelor, precum și condițiile de montare și de depozitare a anvelopelor.

Niciuna dintre garanțiile stipulate în prezentul articol nu ia în considerare defectele datorate unei erori de montare, nici uzura normală a Produselor, nici consecințele datorate unei utilizări necorespunzătoare a Produselor, nici deteriorarea Produselor prin neglijența Clientului sau a unuia dintre angajații săi.

Nu se acordă nicio garanție de către Vânzător în legătură cu orice defect al Produselor direct generat de serviciul unei Stații de Montare alese de Client.

10.2 GARANȚIA DE CONFORMITATE

10.2.1 Conformitatea Produselor

Vânzătorul livrează Cumpărătorului Consumator Produse care îndeplinesc cerințele enunțate la Articolul 10.2.2, 10.2.3 și 10.2.4.

10.2.2 Criterii subiective de conformitate

Pentru a fi conforme cu contractul de Vânzare, Produsele trebuie în special, după caz:

 • să corespundă descrierii, tipului, cantității și calității și să prezinte funcționalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea și alte caracteristici, așa cum este prevăzut în contractul de Vânzare;
 • să fie adaptate scopului specific urmărit de Consumator, pe care acesta l-a adus la cunoștința Vânzătorului cel târziu la momentul încheierii contractului de Vânzare și pe care Vânzătorul l-a acceptat;
 • să fie livrate cu toate accesoriile și toate instrucțiunile, în special de instalare, așa cum este prevăzut în contractul de Vânzare; și
 • să fie furnizate cu actualizări, așa cum este prevăzut în contractul de Vânzare.
10.2.3 Criterii obiective de conformitate

(i) Pe lângă îndeplinirea tuturor cerințelor de conformitate prevăzute în contract, Produsele trebuie:

 1. să fie adecvate scopurilor pentru care ar fi folosite în mod normal bunurile de același tip, ținând cont, dacă este cazul, de orice dispoziție a dreptului Uniunii Europene și a dreptului național în vigoare, precum și de toate standardele tehnice existente sau, în absența unor astfel de standarde tehnice, de codurile de conduită specifice aplicabile sectorului în cauză;
 2. după caz, să prezinte calitatea unui eșantion sau a unui model pe care vânzătorul l-a pus la dispoziția Consumatorului înainte de încheierea contractului, și să corespundă descrierii acestui eșantion sau model;
 3. după caz, să fie livrate cu accesoriile, inclusiv ambalajul și instrucțiunile de instalare sau alte instrucțiuni, pe care Consumatorul le poate aștepta în mod rezonabil să le primească; și
 4. să fie în cantitate și să prezinte calitățile și alte caracteristici, inclusiv în termeni de durabilitate, funcționalitate, compatibilitate și siguranță, normale pentru bunurile de același tip și la care Consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, având în vedere natura Produselor și ținând cont de orice declarație publică făcută de Vânzător sau de alte persoane situate în amonte în lanțul de tranzacții sau în numele Vânzătorului sau al unor astfel de persoane, inclusiv producătorul, în special în publicitate sau pe etichetă.

(ii) Vânzătorul nu este obligat de declarațiile publice menționate la (i), punctul d), dacă demonstrează:

 1. că nu avea, și nu putea rezonabil să aibă, cunoștință de declarația publică în cauză;
 2. că, la momentul încheierii contractului, declarația publică fusese corectată în același mod în care fusese făcută declarația respectivă sau într-un mod comparabil; sau
 3. că decizia de a cumpăra Produsele nu ar fi putut fi influențată de declarația publică.

(iii) Nu există un defect de conformitate în sensul (i) dacă, la momentul încheierii contractului de Vânzare, Consumatorul a fost informat în mod specific că o anumită caracteristică a Produselor se abate de la criteriile obiective de conformitate prevăzute la (i) și că Consumatorul a acceptat în mod expres și separat această abatere atunci când a încheiat contractul de Vânzare.

10.2.4 Instalare incorectă a Produselor

Orice lipsă de conformitate care rezultă din instalarea incorectă a Produselor este considerată a fi o lipsă de conformitate a Produselor dacă:

 1. instalarea face parte din contractul de Vânzare și a fost efectuată de către Vânzător sau sub responsabilitatea sa; sau
 2. instalarea, care trebuia să fie efectuată de către Consumator, a fost efectuată de acesta și instalarea incorectă se datorează lacunelor în instrucțiunile de instalare furnizate de către Vânzător.
10.2.5 Responsabilitatea Vânzătorului

Vânzătorul răspunde față de Consumator pentru orice lipsă de conformitate care există în momentul livrării Produsului și care apare într-un termen de doi (2) ani de la acel moment, fără a prejudicia un termen mai lung prevăzut de legislația națională a Consumatorului pe care acesta din urmă este invitat să o consulte.

10.2.6 Sarcina probei

Orice lipsă de conformitate care apare într-un termen de un (1) an de la momentul în care Produsele au fost livrate se presupune că a existat în momentul livrării Produselor, cu excepția dovezii contrare sau cu excepția cazului în care această prezumție este incompatibilă cu natura Produselor sau natura lipsei de conformitate. Termenul menționat anterior se aplică fără a prejudicia un termen mai lung prevăzut de legislația națională a Consumatorului pe care acesta din urmă este invitat să o consulte.

10.2.7 Notificare

Legislația națională a Consumatorului poate prevedea că, pentru a beneficia de drepturile sale, Consumatorul trebuie să informeze Vânzătorul despre un defect de conformitate într-un anumit termen de la data la care a constatat acest defect. Consumatorul este invitat să consulte legislația națională pe acest punct.

10.2.8 Recursul Consumatorului pentru lipsa de conformitate

(i) În caz de lipsă de conformitate, Consumatorul are dreptul la punerea în conformitate a Produselor, la o reducere proporțională a prețului, sau la rezoluția Vânzării, în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(ii) Pentru a obține punerea în conformitate a Produselor, Consumatorul poate alege între reparare și înlocuire, cu excepția cazului în care recursul ales este imposibil sau impune Vânzătorului costuri care ar fi disproporționate, ținând cont de toate circumstanțele, inclusiv de:

 1. valoarea pe care Produsele ar fi avut-o în absența lipsei de conformitate;
 2. importanța lipsei de conformitate; și
 3. posibilitatea eventuală de a opta pentru celălalt recurs fără un inconvenient major pentru Consumator.

(iii) Vânzătorul poate refuza să pună Produsele în conformitate dacă repararea și înlocuirea se dovedesc a fi imposibile sau atunci când aceasta i-ar impune costuri care ar fi disproporționate, ținând cont de toate circumstanțele, inclusiv cele menționate la (ii), punctele a) și b).

(iv) Consumatorul are dreptul fie la o reducere proporțională a prețului în conformitate cu Articolul 10.2.10, fie la rezoluția contractului de Vânzare în conformitate cu articolul 10.2.11, în fiecare dintre următoarele cazuri

 1. Vânzătorul nu a efectuat repararea sau înlocuirea sau, după caz, nu a efectuat repararea sau înlocuirea în conformitate cu Articolul 10.2.8, (ii) și (iii), sau Vânzătorul a refuzat să pună Produsele în conformitate conform (iii) al prezentului articol ;
 2. o lipsă de conformitate apare în ciuda încercării Vânzătorului de a pune Produsele în conformitate ;
 3. lipsa de conformitate este atât de gravă încât justifică o reducere imediată a prețului sau rezoluția imediată a contractului de Vânzare; sau
 4. Vânzătorul a declarat, sau rezultă în mod clar din circumstanțe, că Vânzătorul nu va proceda la punerea în conformitate a Produselor într-un termen rezonabil sau fără un inconvenient major pentru Consumator.

(v) Consumatorul nu are dreptul la rezoluția contractului dacă lipsa de conformitate este doar minoră. Sarcina probei cu privire la caracterul minor sau nu al lipsei de conformitate revine Vânzătorului.

(vi) Consumatorul are dreptul de a suspenda plata soldului prețului sau a unei părți din acesta până când Vânzătorul și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul garanției. Modalități speciale pentru exercitarea dreptului de suspendare a plății pot fi prevăzute de legislația națională a Consumatorului pe care acesta din urmă este invitat să o consulte.

(vii) Legislația națională a Consumatorului poate reglementa problema dacă, și în ce măsură, faptul că Consumatorul contribuie la lipsa de conformitate afectează dreptul său la recursuri. Prin urmare, Consumatorul este invitat să consulte legislația națională pe acest punct.

10.2.9 Repararea sau înlocuirea Produselor

(i) O reparare sau o înlocuire este efectuată:

 1. fără costuri;
 2. într-un termen rezonabil de la momentul în care Vânzătorul a fost informat de către Consumator despre lipsa de conformitate; și
 3. fără inconveniente majore pentru Consumator, luând în considerare natura Produselor și utilizarea căutată de Consumator.

(ii) Când trebuie remediată lipsa de conformitate prin repararea sau înlocuirea Produselor, Consumatorul pune Produsele la dispoziția Vânzătorului. Vânzătorul preia Produsele înlocuite pe cheltuiala sa.

(iii) Când o reparare necesită îndepărtarea Produselor care au fost instalate conform naturii și scopului lor înainte ca lipsa de conformitate să apară, sau când aceste Produse trebuie înlocuite, obligația de a repara sau înlocui Produsele include îndepărtarea Produselor neconforme și instalarea Produselor de înlocuire sau a Produselor reparate, sau suportarea costurilor de îndepărtare și instalare.

(iv) Consumatorul nu este obligat să plătească pentru utilizarea normală pe care a făcut-o Produselor înlocuite în perioada anterioară înlocuirii lor.

10.2.10 Reducerea prețului

Reducerea prețului este proporțională cu diferența dintre valoarea Produselor primite de Consumator și valoarea pe care ar fi avut-o Produsele dacă ar fi fost conforme.

10.2.11 Rezoluția Vânzării

(i) Consumatorul își exercită dreptul la rezoluția Vânzării prin transmiterea către vânzător a unei declarații care face referire la decizia sa de a-și exercita dreptul la rezoluția contractului de Vânzare.

(ii) Atunci când lipsa de conformitate se referă doar la unele dintre Produsele livrate în temeiul contractului de Vânzare și există un motiv de rezoluție a contractului de vânzare în temeiul Articolului 10.2.7, Consumatorul poate exercita dreptul la rezoluția contractului de Vânzare doar în ceea ce privește aceste Produse, și în ceea ce privește orice alt Produs pe care l-a achiziționat în același timp cu Produsele neconforme dacă nu se poate aștepta în mod rezonabil ca Consumatorul să accepte să păstreze doar Produsele conforme.

(iii) Atunci când Consumatorul își exercită dreptul la rezoluția contractului de Vânzare în întregime sau, în conformitate cu (ii), în ceea ce privește unele dintre Produsele livrate în temeiul contractului de Vânzare:

 1. consumatorul returnează Produsele Vânzătorului pe cheltuiala acestuia din urmă; și
 2. Vânzătorul rambursează Consumatorului prețul plătit pentru Produse imediat ce primește Produsele sau dovada returnării lor furnizată de Consumator.

În scopurile acestui paragraf, legislația națională a Consumatorului poate prevedea modalitățile de restituire și rambursare. Prin urmare, Consumatorul este invitat să consulte legislația națională în acest sens.

10.3 GARANȚIA PENTRU VICE ASCUNSE

Fără a prejudicia garanția legală de conformitate menționată la Articolul 10.2, Clientul Consumator poate beneficia de reguli naționale care nu reglementează în mod specific contractele de consum și care prevăd remedii specifice pentru anumite tipuri de defecte care nu erau aparente în momentul încheierii contractului de vânzare, adică dispozițiile naționale care pot stabili reguli specifice privind răspunderea vânzătorului în caz de vicii ascunse. Consumatorul este invitat să consulte legislația națională în acest sens.

Clientul Profesionist sau Non-Profesionist beneficiază de eventualele garanții prevăzute de dreptul andorran.

10.4 GARANȚIE COMERCIALĂ

Vânzătorul propune Clientului să asocieze Comenzii sale, în anumite condiții, o garanție comercială numită "Garanție Pneuri Plus" prin intermediul contractului de garanție comercială care este accesibil aici.

Această garanție comercială se aplică fără a prejudicia dreptul Consumatorului de a beneficia de garanția legală de conformitate menționată la Articolul 10.2 sau de dispozițiile naționale privind garanția viciilor ascunse menționate la Articolul 10.3.

În cazul în care Profesionistul sau Non-Profesionistul subscrie garanția comercială, aceasta se aplică fără a prejudicia dreptul Profesionistului sau Non-Profesionistului de a beneficia de eventualele garanții prevăzute în dreptul andorran.

11. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Decât dacă neexecutarea uneia dintre Părți este definitivă, daunele și interesele sunt datorate numai dacă Partea debitoare a fost anterior pusă în întârziere să se execute într-un termen rezonabil. Partea debitoare este condamnată, dacă este cazul, la plata daunelor și intereselor fie din cauza neexecutării obligației, fie din cauza întârzierii în executare, dacă nu justifică faptul că executarea a fost împiedicată de un caz de Forță Majoră. Partea debitoare va fi responsabilă numai pentru daunele și interesele care au fost prevăzute sau care puteau fi prevăzute la încheierea Contractului, cu excepția cazului în care neexecutarea se datorează unei greșeli grave sau dolosive. Chiar și în cazul în care neexecutarea Contractului rezultă dintr-o greșeală gravă sau dolosivă, daunele și interesele includ numai ceea ce este o consecință imediată și directă a neexecutării.

12. ASIGURARE

Vânzătorul este asigurat în cadrul răspunderii sale profesionale decurgând din activitatea sa și rezultând din daune corporale, materiale și imateriale cauzate terților înainte sau după livrarea unui produs sau finalizarea unei prestații de lucrări.

Această asigurare a fost încheiată la compania AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Franța).

Cobertura geografică a acestei asigurări se extinde la nivel mondial, cu excepția (i) activităților desfășurate de instituții sau instalații permanente, situate în afara Franței, Andorrei și Monaco; (ii) exporturile către Statele Unite ale Americii și Canada; (iii) serviciile sau lucrările efectuate de asigurat sau în numele acestuia pe teritoriile Statelor Unite ale Americii și Canada, inclusiv organizarea de expoziții, târguri sau expoziții.

13. FORȚĂ MAJORĂ

În caz de Forță Majoră care are ca efect împiedicarea definitivă a Părții debitoare, Contractul este reziliat de drept și Părțile sunt eliberate de obligațiile lor.

În caz de Forță Majoră care are ca efect o împiedicare temporară, executarea obligației este suspendată, cu excepția cazului în care întârzierea care ar rezulta ar justifica rezilierea Contractului.

Imposibilitatea de a executa o obligație contractuală de către o Parte eliberează această Parte în mod corespunzător atunci când provine dintr-un caz de Forță Majoră și este definitivă, cu excepția cazului în care a convenit să se ocupe de aceasta sau a fost prealabil pusă în întârziere.

14. DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal colectate de către Vânzător despre Client în cadrul Vânzării sunt supuse unui tratament automatizat pentru care Vânzătorul este singurul care definește mijloacele și scopul și este, în acest sens, responsabil pentru acest tratament în sensul articolului 3.4 al legii andorrane 15/2003 din 18 decembrie 2003 calificată protecția datelor personale (denumită în continuare "LQPD").

Clientul este invitat să consulte Carta de Confidențialitate și pagina Cookie a Site-ului pentru a cunoaște condițiile în care datele cu caracter personal sunt tratate și păstrate de către Vânzător.

15. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Contractul este constituit din următoarele documente contractuale :

 1. prezentele Condiții Generale de Vânzare ;
 2. Bonul de Comandă ;
 3. Bonul de Livrare ;
 4. Factura de Vânzare.

În caz de contradicție sau divergență între stipulările a două dintre documente, stipularea documentului superior în rang va prevala (ex : Factura de vânzare prevalează asupra Bonului de Livrare ; Bonul de Livrare prevalează asupra Bonului de Comandă ; Bonul de Comandă prevalează asupra CGV).

Nicio mențiune făcută de Client, de angajatul sau sau de reprezentantul său, pe Bonul de Livrare, în afara semnăturii sale, nu va fi considerată contractuală în absența acceptării Vânzătorului.

Întregul set de documente contractuale menționate mai sus reprezintă totalitatea angajamentelor existente între Părți. Aceste documente contractuale înlocuiesc și anulează orice angajament oral sau scris anterior referitor la Vânzare.

Părțile au convenit să suporte riscul oricărei schimbări neprevăzute în circumstanțe care ar face executarea obligațiilor fiecăreia dintre Părți în temeiul Contractului prea oneroasă.

16. TITLURI

Titlurile utilizate în CGV sunt furnizate doar pentru comoditate și nu ar trebui să contribuie la afectarea sensului sau structurii stipulărilor CGV.

În caz de dificultate de interpretare între oricare dintre titlurile care apar în fruntea clauzelor, și oricare dintre clauze, titlurile vor fi declarate inexistente.

17. VALIDITATE

Dacă una sau mai multe stipulări ale CGV ar fi declarate nule, nescrise sau neopozabile în aplicarea unei legi, a unui regulament sau ca urmare a unei decizii definitive a unei instanțe competente, această sau aceste stipulări ar trebui să fie considerate ca fiind detașabile de la CGV. Celelalte stipulări ale CGV vor fi considerate ca fiind valide și vor rămâne în vigoare, cu excepția cazului în care una dintre Părți demonstrează că stipularea sau stipulările anulate au un caracter esențial și determinant fără de care aceasta nu ar fi contractat.

18. TOLERANȚE

Faptul că una dintre Părți nu se prevalează de o încălcare a celeilalte Părți la oricare dintre obligațiile sale rezultate din Contract nu ar trebui interpretat ca o renunțare la executarea obligației în cauză în absența unei prescripții.

19. CARTA DE MODERARE

Carta de moderare a opiniilor online ale Vânzătorului este accesibilă aici.

20. RECLAMAȚIE

În caz de reclamație, Clientul este invitat să contacteze Vânzătorul prin formularul accesibil aici.

În cadrul oricărei reclamații, Clientul este invitat să indice numărul Comenzii sale.

Vânzătorul va face tot posibilul pentru a răspunde la orice reclamație în cel mai scurt timp posibil.

Posibilitatea de a formula o reclamație de către Client se face fără a prejudicia exercitarea dreptului său de a sesiza mediatorul la consum în condițiile Articolului 21 sau orice jurisdicție competentă.

21. MEDIERE

În aplicarea articolului 14.1 al Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013, sunteți informat despre posibilitatea de a accesa platforma de Rezoluție a Litigiilor Online (RLL) pusă la dispoziție de Comisia Europeană și accesibilă la următoarea adresă: Rezoluție a Litigiilor Online.

22. LEGEA APLICABILĂ

Relațiile contractuale între Vânzător și Clientul Consumator situat pe teritoriul Uniunii Europene sunt reglementate de legea statului membru în care acesta din urmă este stabilit, în ceea ce privește protecția sa în temeiul dreptului de consum al respectivului stat membru.

Datele referitoare la Comandă sunt prelucrate informatic de către stabilimentul maltez al Vânzătorului, legea malteză va fi aplicabilă în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În ceea ce privește orice altă problemă care nu se încadrează în cele două stipulații de mai sus, legea andorrană va fi aplicată subsidiar.

LiveChat
Whatsapp Messenger